Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

Společnost PARTR spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější subjekty České republiky v oblasti ekologické likvidace a zpracování kovového odpadu. Společnost vznikla v roce 1994 na základě podnikatelských aktivit současných společníků, kteří zahájili činnost výkup kovů a provoz sběrny surovin na počátku roku 1991. Výkup surovin a výkup barevných kovů společnost rozvinula do systému s propracovanou ekologickou likvidaci. Provozovny jsou vybaveny moderními technologiemi pro efektivní a ekologické zpracování druhotných surovin. Zpracovaný kovový odpad a další druhotné suroviny tak odpovídají požadavkům českých i evropských norem.

Sběr surovin - Výkup železných kovů, výkup barevných kovů, výkup papíru

Chod firmy je zajišťován prostřednictvím 160-ti zaměstnanců. Měsíčně je ve společnosti zpracováno cca 700 tun odpadu barevných kovů, cca 8000 tun železného šrotu a cca 600 tun papírového odpadu. Celkový roční obrat společnosti dosahuje jednu miliardu korun.

Ekologická likvidace odpadů

Vysoká  úroveň technického a technologického vybavení a neustálé investice do nových technologií a techniky jsou zárukou nejen vysoké kvality tříděného šrotu, ale také zárukou dodržování podmínek ochrany životního prostředí. S Ekologickou likvidací má společnost dlouholeté zkušenosti plynoucí z předmětu její činnosti a vyhlášením své politiky ISM se zavazuje k dodržování zásad ekologické likvidace odpadů. Společnost si je vědoma veškerých povinností vyplývajících pro ni ze Zákona o odpadech č. 541/2020 sb., ve znění pozdějších předpisů.

Záměrem managementu je teritoriální rozšiřování společnosti, aby se co nejvíce přiblížila svým dodavatelům v rámci zajištění komplexních služeb v oblasti likvidace odpadů. Všechny provozovny společnosti najdete v sekci Provozovny.

Společnost spolupracuje se zákazníky po celé České republice a také na Slovensku. Díky vlastnímu rozsáhlému vozovému parku je operativně schopna pokrýt veškeré jejich požadavky výkupu železného šrotu, barevných kovů a sběru papíru, kovů a zpracování surovin. Společnost dodává zpracované odpady svou produkci přímým zpracovatelům jako jsou kovohutě, železárny, slévárny, apod. Zpracované odpady exportuje společnost PARTR spol. s r.o. také do zahraničí, zejména do Německa, Rakouska, Belgie, Itálie, Nizozemí, Maďarska, Polska, Slovenska a Číny.