Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

Vedení společnosti PARTR spol. s r.o. přijalo společnou politiku ISM odrážející požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Společnost PARTR spol. s r.o. směřuje svoje hlavní služby zákazníkům a aktivity do oblasti zpracování kovových odpadů s cílem předcházet znečišťování
životního prostředí využitím odpadů kovů jako druhotné suroviny nahrazující základní suroviny a snižující spotřebu primárních zdrojů.

Společnost PARTR spol. s r.o. se rozhodla vybudovat svůj integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 jako svůj nástroj k dosažení spokojenosti svých zákazníků, zajištění ochrany a šetrného přístupu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Certifikáty ke stáhnutí:

Společnost PARTR spol. s r.o. se zavazuje:

  • Poskytovat služby na vysoké technické úrovni při maximálním zabezpečení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví a při dodržování požadavků platných zákonů, nařízení a jiných požadavků orgánů státní správy.Reagovat na potřeby trhu a zkvalitňovat své služby zákazníkům.
  • Směřovat aktivity společnosti do zpracování odpadních kovů s cílem jejich následného využití jako druhotné suroviny. Přispět tak ke snižování spotřeby primárních zdrojů surovin a energií a ke snižování množství odstraňovaných odpadů.
  • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k řádnému plnění pracovních úkolů, ochraně životního prostředí a k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace.
  • Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav a efektivitu ISM a zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti ve školení a osvětě.
  • Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizikových prací, minimalizovat jejich dopad na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
  • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance.
  • Pravidelným vzděláváním a praktickým výcvikem zaměstnanců rozšiřovat povědomí o jakosti, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví a zvyšovat úroveň havarijní připravenosti.
  • Předcházet znečišťování životního prostředí a uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.
  • Informovat zaměstnance, zákazníky a širokou veřejnost o svých aktivitách, komunikovat se zainteresovanými stranami.

 

Petr Trnovec Robert Trnovec
jednatel  společnosti jednatel  společnosti