Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru

Skupina 1 - Velké domácí spotřebiče

1.5

Pračky

1.6

Sušičky

1.7

Myčky nádobí

1.8

Pečící zařízení

1.9

Elektrické sporáky

1.10

Elektrické plotny

1.11

Mikrovlnné trouby

1.12

Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin

1.13

Elektrická topidla

1.14

Elektrické radiátory

1.15

Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku

1.16

Elektrické ventilátory velké

1.17

Klimatizační zařízení

1.18

Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení

1.19

Ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené

Skupina 3 - Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

3.1

Velké sálové počítače, servery

3.2

Minipočítače

3.3

Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny)

3.4

Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)

3.5

Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)

3.6

Notebooky

3.7

Elektronické diáře

3.8

Tiskárny

3.9

Kopírovací zařízení

3.10

Elektrické a elektronické psací stroje

3.11

Kapesní a stolní kalkulačky

3.12

Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené

3.13

Uživatelské terminály a systémy

3.14

Dálnopisy

3.15

Faxy

3.16

Telefony

3.17

Telefonní automaty

3.18

Bezdrátové telefony

3.19

Mobilní telefony

3.20

Záznamníky

3.21

Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené

Skupina 4 - Spotřebitelská zařízení a solární panely

4 a

Spotřebitelská zařízení

4.1

Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony)

4.2

Televizory

4.3

Videokamery

4.4

Videorekordéry

4.5

Hi-fi rekordéry

4.6

Audiozesilovače

4.7

Hudební nástroje

4.8

Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené

4 b

Solární panely

Skupina 5 - Osvětlovací zařízení

NEVYKUPUJEME

Skupina 6 - Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

6.1

Vrtačky

6.2

Pily

6.3

Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2

6.4

Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů

6.5

Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely

6.6

Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití

6.7

Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby

6.8

Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti

6.9

Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené

Skupina 9 - Přístroje pro monitorování a kontrolu

9.1

Detektory kouře

9.2

Regulátory topení

9.3

Termostaty

9.4

Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení

9.5

Ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (například v kontrolních panelech)

9.6

Ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené

Skupina 10 - Výdejní automaty

10.1

Výdejní automaty na horké nápoje

10.2

Výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy

10.3

Výdejní automaty na tuhé výrobky

10.4

Výdejní automaty na peníze

10.5

Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená