Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

Doklady nutné k předložení při předání autovraku k likvidaci:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v Technickém průkazu (velký TP) jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat. V případě likvidace vozidla, jehož vlastník zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého, je nutno doložit pravomocné rozhodnutí příslušného soudu o projednaném dědictví po této osobě.

Fyzická osoba – potřebné doklady:

  • originál nebo kopie „velkého“ technického průkazu vozidla
  • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
  • plnou moc vystavenou vlastníkem (provozovatelem) autovraku v případě, pokud má dojít k převzetí od osoby, která není vlastníkem (provozovatelem)
  • rozhodnutí v dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele vozidla

Právnická osoba - doklady:

  • originál nebo kopie „velkého“ technického průkazu vozidla
  • statutární orgán s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
  • plnou moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem právnické osoby s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
  • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti fyzické osoby, která vozidlo k ekologické likvidaci předává za právnickou osobu