Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

1. Likvidace vozidel a autovraky

Zajistíme Vám ekologickou likvidaci autovraků, Vašich starých vysloužilých, nepojízdných, havarovaných vozidel jak osobních a dodávkových, tak vozidel nákladních, autobusů, motocyklů a přívěsných vozíků.

Za kompletní autovrak, který sami přivezete na naši provozovnu ve Zlíně, Všemině, Vsetíně, Valašském Meziříčí a Šenově u Nového Jičína

Vám zaplatíme (bez částí, které nejsou jeho součástí), MINIMÁLNĚ VŠAK 2800,- Kč/osobní vozidlo.

Vozidla s r.v. od 2005  vykoupíme dle individuálního posouzení až za 30 000,- Kč (volejte na tel. 602 377 017).

Výkupní cena motocyklů, mopedů a přívěsných voziků se řídí dohodou.

Nabízíme Vám také možnost odvozu nepojízdných vozidel našimi vlastními dopravními prostředky. V případě, že se jedná o odvoz nepojízdných vozidel, řídí se cena za Vaše vozidlo dle níže uvedené tabulky.

Informujte se na další výhody a možnosti objednávky pro odvoz nepojízdných vozidel na tel. 602 377 017 - Michal Neradil.


Ceník pro osobní vozidla:

Kompletní autovrak Cena v Kč

dovezený zákazníkem na provoz:
Zlin,Všemina, Vsetín, Valašské Meziříčí, Šenov u Nového Jičína

zaplatíme 2,80 Kč/kg kompletní dodávkové vozidlo

zaplatíme 2,80 Kč/kg minimálně 2800,- Kč/kompletní osobní vozidlo

odvoz firma PARTR do 10 km od provozovny:

Zlín, Všemina, Vsetín, Valašské Meziříčí, Šenov u Nového Jičína

zaplatíme 2800,- Kč/kompletní vozidlo + doprava ZDARMA

odvoz firma PARTR od 10 km do 20 km od provozovny:
Zlín, Všemina, Vsetín, Valašské Meziříčí, Šenov u Nového Jičína

zaplatíme 2300,- Kč/kompletní vozidlo + doprava ZDARMA

odvoz firma PARTR nad 20 km od provozovny:
Zlín, Všemina, Vsetín, Valašské Meziříčí, Šenov u Nového Jičína

dle telefonické dohody (tel. 602 377 017)

 

Nekompletní autovrak

Za ekologickou likvidaci nekompletního autovraku Vám zaplatíme cenu jako za likvidaci kompletního autovraku (viz. tabulka výše – cena dle dovozu) s odečtením částky (částek) za jednotlivé chybějící díly autovraku.

Pokud chybí na likvidovaném autovraku:

 • katalyzátor :  odečet 600,- Kč
 • převodovka :  odečet 300,- Kč
 • náprava : odečet   200,- Kč / ks
 • autobaterie : odečet  200,- Kč / ks
 • dveře, kapota, kufr, střecha : odečet   100 ,- Kč / ks
 • pneumatika s diskem (celé kolo) : odečet 50,- Kč / ks

 

Pro vozidla označená v Technickém průkazu motorového vozidla kategorií N1 (např. Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroen Jumper, apod.), platí při ekologické likvidaci vozidla stejné cenové podmínky jako pro vozidla osobní.

 

Ceník pro nákladní vozidla (nad 3,5 t) a autobusy:

Kompletní i nekompletní zaplatíme skutečná hmotnost x cena dohodou

Za ekologickou likvidaci nákladních automobilů (nad 3,5 tuny) a ekologickou likvidaci autobusů Vám zaplatíme částku podle skutečné hmotnosti vozidla a dohodnuté výkupní ceny. Zde není posuzována kompletnost či nekompletnost vozidla.

V případě využití možnosti odvozu naší vlastní technikou Vám nabízíme možnost telefonicky si dohodnout termín odvozu Vašeho nepojízdného vozidla, nahlásíte veškeré potřebné údaje pro odvoz autovraku (jméno, příjmení, typ vozidla, adresa, kde se vozidlo nachází). Před příjezdem budete telefonicky informováni o přibližném čase příjezdu. Po naložení a zkontrolování shody údajů v technickém průkazu vozidla předáte našemu pracovníkovi potřebné doklady. Vystavené Potvrzení o převzetí autovraku Vám bude zasláno na Vaši adresu.

Vystavení „Protokolu o ekologické likvidaci vozidel“ ZDARMA.

 

Doklady nutné k předložení při předání autovraku k likvidaci:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat. V případě likvidace vozidla, jehož vlastník zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého, je nutno doložit pravomocné rozhodnutí příslušného soudu o projednaném dědictví po této osobě.

Fyzická osoba:

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
 • plnou moc vystavenou vlastníkem (provozovatelem) autovraku v případě, pokud má dojít k převzetí od osoby, která není vlastníkem (provozovatelem)
 • rozhodnutí v dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele vozidla
 • originál nebo kopie „velkého“ technického průkazu vozidla

Právnická osoba:

 • statutární orgán s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
 • plnou moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem právnické osoby s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
 • originál nebo kopie „velkého“ technického průkazu vozidla
 • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti fyzické osoby, která vozidlo k ekologické likvidaci předává za právnickou osobu

Autovrakem se stává Vaše vozidlo ve chvíli, kdy se stane odpadem, tj. věcí, které se chcete zbavit. Dle zákona o odpadech je autovrak zařazen do kategorie nebezpečných odpadů pod katalogovým číslem 16 01 04 – autovraky s provozními náplněmi.

 

LIKVIDACE VOZIDEL A AUTOVRAKŮ

Povinností majitele vozidla je před žádostí o vyřazení vozidla z registru odevzdat autovrak oprávněné osobě (dle zákona o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky), která je oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, a tím i oprávněnou osobou k vydávání dokladu o jeho převzetí (likvidaci).

Společnost PARTR spol. s r.o. je držitelem oprávnění k převzetí autovraků dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

 

LIKVIDACE AUTOMOBILŮ A VOZIDEL

Ekologická likvidace autovraků (vozidel) spočívá v jejich rozebrání a roztřídění všech jejich komponentů. Ekologická likvidace se provádí na specializovaném pracovišti na provoze ve Valašském Meziříčí. Toto pracoviště je vybaveno izolovanou nepropustnou plochou, která zabraňuje uniku nebezpečných látek škodlivých životnímu prostředí. Autovraky jsou zde soustřeďovány a rozebírány. Třídí se plasty, sklo, kovy, atd.

Po převzetí autovraku v naší provozovně je dodavateli vystaveno podle vyhlášky „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“, které je nutným dokladem pro vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. V případě, že autovrak postrádá některé části, uvádí se jeho chybějící části přímo do tohoto „Potvrzení“.