Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

Našim zákazníkům nabízíme zajištění komplexních služeb v oblasti likvidace odpadů:

 • výkup surovin (železný šrot a litina, barevné kovy, elektrokabely, papír, sklo, plasty, textil)
 • výkup autobaterií a dalších olověných baterií
 • vrakoviště – provádíme ekologickou likvidaci autovraků, a to všech kategorií (motocykly, osobní vozidla, dodávkové vozidla, nákladní vozidla, autobusy, přívěsy, návěsy)
 • prodej použitých náhradních dílů automobilů
 • specializované pracoviště zajistí sběr odpadů (průmyslový odpadnebezpečný odpad), které vznikají ve firmách v souvislosti s jejich činností (nakládka, odvoz, uložení na skládku nebo do spalovny, zajištění dokladové evidence)
 • zpětný odběr elektrozařízení (elektroodpadů)
 • zabýváme se likvidací technologií a jejich součástí (stroje, zařízení, celé výrobní linky, ústředny, transformátory, apod.), likvidací ocelových hal a budov
 • kovošrot odbereme z místa vzniku odpadu
 • přistavíme zdarma kontejnery při velkém množství odpadů
 • všechny provozovny jsou vybaveny digilními váhami
 • vlastníme vlastní dopravní a manipulační techniku pro zajištění našich služeb přímo u zákazníka
 • nabízíme odborné poradenství v oblasti likvidace průmyslových a nebezpečných odpadů
 • kovový šrot třídíme a dále zpracováváme
 • prodej konečným zákazníkům – hutím, slévárnám a železárnám v tuzemsku i zahraničí
 • výkup a prodej nadnormativních zásob hutního materiálu, spojovacího materiálu, plechů, svitků a strojů

 

Výkup a sběr surovin

Výkup a sběr všech druhů ocelových odpadů (železný šrot a litina) včetně legovaných ocelí (nástrojová ocel, nerez magnetická, nerez nemagnetická), výkup barevných kovů (měď, hliník, mosaz, bronz, titan, zinek, olovo, nikl, cín, wolfram, molybden,...)výkup speciálních kovových slitin, výkup slinutých karbidů (SK plátky, TK plátky)výkup drahých kovů (zlato, stříbro, platina, paladium), sběr a výkup papíru, výkup elektrokabelů, AlFe lan, skla, plastů, textilu, atd.

Upozornění pro dodavatele odpadů

Společnost PARTR spol. s r.o. si vyhrazuje právo nepřevzít ve svých provozovnách odpady, které obsahují nebezpečné látky, které by mohly při další manipulaci ohrozit zdraví osob, způsobit požár, výbuch nebo poškodit životní prostředí.

Jedná se zejména o nádrže, sudy, obaly, neotevřené tlakové nádoby a ostatní nádoby, které by mohly obsahovat zbytky pohonných hmot, mazadel, olejů, plynů a nebezpečných chemických látek (kyseliny, ředidla, barvy). Dále také výbušniny, rozbušky, granáty a různé náboje.

Pokud je dodavateli odpadů známo, že se tyto látky v odpadu nacházejí nebo mohou nacházet, je povinen toto předem oznámit zaměstnancům společnosti, kteří odpad přebírají.

Upozorňujeme dodavatele, že vědomým předáním uvedených věcí, pokud jsou skryté v dodávce jiného odpadu, se dopouští protiprávního jednání.

 

Ekologická likvidace vozidel

Zákazníkům na našich provozovnách (Valašské Meziříčí – Hranická 283, Šenov u Nového Jičína, Vsetín – Areál Zbrojovky, Objekt č. 92 , Všemina a Zlín - areál Rybníky) zajistíme provedení ekologické likvidace vozidel. Do našich zařízení přijímáme jak vozidla s ukončenou dobou životnosti, tak i vozidla havarovaná, nepojízdná či vyřazená z jiných důvodů. Provedení a vystavení Protokolu o likvidaci vozidla zajišťujeme našim zákazníkům zdarma. Nabízíme také možnost odtahu našimi odtahovými vozidly z místa výskytu vozidla určeného k vyřazení.

V rámci této činnosti provozujeme také prodej autodílů různých druhů na vozidla všech značek. To pouze na naší provozovně ve Valašském Meziříčí.

 

Likvidace technologických celků

Výkup a likvidace vyřazených strojů a všech možných zařízení, elektrických kabelů, drátů, AlFe lan, výkup transformátorůvýkup elektromotorů, elektrošrotu, technologických linek, dále demontáže kabelových rozvodů, telefonních ústředen a všeho ostatního co souvisí s kovovým odpadem, včetně zabezpečení demontáže vlastními pracovníky.

 

Likvidace, demontáž ocelových budov a demolice staveb

Zabezpečení demontáže ocelových konstrukcí z demolic a z demolovaných budov, likvidace ocelových konstrukcídemolice různých objektů, včetně zabezpečení demontáže vlastními pracovníky.

 

Zpětný odběr elektroodpadů

Na našich provozovnách zajistíme odběr vysloužilých elektrospotřebičů, elektrozařízení a elektroodpadů všech možných druhů (chladničky, pračky, motory, sporáky, bojlery, plynové a elektrické kotle, drobné domácí spotřebiče, atd.)

 

Komplexní služby pro výkup surovin

 • Zajištění nakládky a odvozu odpadů vlastními automobily po celém území ČR.
 • Možnost přistavení kontejnerů na šrot nebo beden (pro kovový šrot i nebezpečný odpad).
 • Možnost vážení odpadů na digitálních vahách v provozovnách firmy PARTR.
 • Zpracování odpadů stříháním, pálením, řezáním plasmou, drcením a lisováním dle požadavků odběratelů.
 • Třídění jednotlivých druhů pomocí ručních přístrojů SIGMATEST a ručních spektrometrů a analyzátorů chemického složení kovů, což zaručuje kvalitu tříděných odpadů.
 • Prodej tříděného kovového odpadu dle standardních kvalit a konkrétních potřeb a požadavků hutí, sléváren a železáren.
 • Ekologická likvidace vozidel.
 • Zpětný odběr elektrozařízení (elektroodpadů).
 • Likvidace nebezpečných odpadů a odpadů průmyslových, včetně služeb odborného poradenství.