Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

LIKVIDACE VOZIDEL A AUTOVRAKŮ

Povinností majitele vozidla je před žádostí o vyřazení vozidla z registru motorových vozidel odevzdat autovrak oprávněné osobě (dle zákona o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky), která je oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, a tím i oprávněnou osobou k vydávání dokladu o jeho převzetí (likvidaci).

Společnost PARTR spol. s r.o. je držitelem oprávnění k převzetí autovraků dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Ekologická likvidace autovraků (vozidel) spočívá v jejich rozebrání a roztřídění všech jejich komponentů. Ekologická likvidace se provádí na specializovaném pracovišti na provozovně ve Valašském Meziříčí.

Po převzetí autovraku v naší provozovně je dodavateli (majiteli vozidla) ZDARMA vystaveno „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ “, lidově také Potvrzení o ekologické likvidaci vozidla, které je nutným dokladem pro vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. V případě, že autovrak postrádá některé části, uvádí se jeho chybějící části přímo do tohoto „Potvrzení“.

 

Rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků

Zpracování autovraků je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

- - -

www.sfzp.cz

www.mzp.cz