Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

V souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. nabízíme možnost fyzickým osobám zbavit se v našich provozovnách vysloužilých a nepotřebných elektrických zařízení pocházejících z domácností. Tyto elektrospotřebiče, nářadí a nástroje nepatří do běžného komunálního odpadu, nemusejí se stát odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením.

Firma PARTR spol. s r.o. spolupracuje se společností která je provozovatelem Kolektivního systému oprávněným zajišťovat plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení. Hlavním smyslem Kolektivního systému je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu.

Odbornou likvidací těchto produktů pomáháme zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháme prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Zároveň plníme povinnosti pro výrobce týkající se zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Elektrozařízení je vše, co ke své funkci potřebuje elektřinu či baterie, tj. lednice, pračky, myčky, mikrovlnky, televize, počítače, monitory, klávesnice, tiskárny, fény, hračky, vysavače, mikrovlnné trouby, televizory, fény, elektrické nářadí pro dům i zahradu apod.

Na požádání můžeme vystavit doklad o ekologické likvidaci elektrozařízení.

Uvedená elektrozařízení (elektroodpad, elektrošrot) od Vás můžeme odebrat na těchto provozovnách: