Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

- - -

 

Vnitřní oznamovací systém firmy PARTR spol. s r.o.

(dle zákona 171/2023 Sb.)

Tento oznamovací systém je určen k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti PARTR  spol. s r.o., pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo oznamovatel se společností PARTR  spol. s r.o. byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Příslušnou osobou pro přijetí oznámení: Ing. David Řepa

Oznámení lze podat elektronicky na e-mail: (Emailová adresa je chráněna JavaScriptem, pro zobrazení adresy si povolte JavaScript)

telefonicky: 724 596 180

písemně s viditelnou poznámkou „do rukou pověřené osoby“, nebo ústně na adrese: Všemina 234, 763 15

V souladu se zákonem upozorňujeme, že oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Nelze podávat anonymní oznámení.