Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

OPPIK, provozovna Litvínov, Záluží u Litvínova

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (ke stažení)

OPPIK, provozovna Šenov u Nového Jičína, Jeremenkova 3

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (ke stažení)

OPPIK, provozovna Všemina 234

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (ke stažení)

OPPIK, provozovna Vsetín U Křivačkárny 2264

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (ke stažení)

OPŽP, Zlín Rybníky I

PARTR spol. s r.o. realizoval dotační projekt jehož předmětem je navýšení kapacity dotříďovací linky na území Zlínského kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 285 t/rok.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Více informací naleznete ZDE