Jméno
Heslo
Pro registraci do klientské zóny nás kontaktujte na e-mail: partr@partr.cz
DATA
Klientská zóna
Přihlášení do klientské zóny

Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru a oddělěného sběru elektroodpadu

Skupina 2 - Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky v ploše větší než 100 cm²

2.1

Obrazovky

2.2

Televize

2.3

LCD fotorámečky

2.4

Monitory

2.5

Laptopy

2.6

Notebooky

2.7

Ostatní zařízení v jiné podskupině neuvedená

Skupina 4 - Velké zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

4a

Velké zařízení kromě solárních panelů

4.1

Pračky

4.2

Sušičky

4.3

Myčky na nádobí

4.4

Vařiče a pečící trouby

4.5

Elektrické sporáky

4.6

Elektrické varné desky

4.7

Svítidla

4.8

Zařízení reprodukující zvuk a obraz

4.9

Hudební zařízení (kromě kostelních varhan)

4.10

Zařízení používaná k pletení a tkaní

4.11

Velké sálové počítače

4.12

Velké tiskárny

4.13

Kopírovací zařízení

4.14

Velké výherní mincovní automaty

4.15

Velké zdravotnické prostředky

4.16

Velké přístroje pro monitorování a kontrolu

4.17

Velké výdejní automaty na výrobky a peníze

4.18

Ostatní velká zařízení v jiné podskupině neuvedená

4b

Solární panely

Skupina 6 - Malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

6.1

Mobilní telefony

6.2

GPS navigace

6.3

Kapesní kalkulačky

6.4

Routery

6.5

Osobní počítače

6.6

Tiskárny

6.7

Telefony

6.8

Ostatní malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení v jiné podskupině neuvedená